Deiseb a wrthodwyd Change the 10pm pub curfew to midnight.

The 10pm pub curfew is causing more people to be leaving premises at the same time, risking a break in social distancing rules, increasing risk of fights and flooding the streets with cars, taxis and heavy footfall. The 10pm curfew is also encouraging house parties, as people generally aren’t ready for their night to be over at 10pm. The later the pubs are allowed to be open, the higher chance of maintaining peace in the communities and policing the guidelines of covid-19, keeping us safer.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Rhaid i unrhyw un sy’n creu deiseb nodi ei enw go iawn yn llawn, ynghyd â’i gyfeiriad a’i fanylion cyswllt. Mae’n ddrwg gennym os nad oedd hynny’n glir i chi.

Rydym yn gwrthod eich deiseb am y rheswm hwnnw, ond os byddwch chi’n ailgyflwyno’ch deiseb gydag enw llawn a manylion cyswllt, efallai y gallwn ei chymeradwyo.

Mae deiseb debyg eisioes yn casglu llofnodion. Efallai bydddai gennych ddiddordeb awryddo'r ddeiseb: Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, a chanslo'r cyrffyw
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244248

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi