Deiseb Dileu arholiadau TGAU a Safon Uwch

Mae myfyrwyr ar hyd a lled Cymru wedi bod o dan ddigon o straen addysgol heb orfod wynebu’r pwysau ychwanegol o hunan-ynysu o fewn grwpiau blwyddyn. Ni ddylai Covid roi straen ychwanegol ar ddisgyblion sy’n pryderu am eu harholiadau neu fynd i brifysgol yn y dyfodol. Athrawon, sydd wedi bod yn dilyn ein cynnydd drwy gydol y flwyddyn, ddylai fod yn gyfrifol am ein graddau diwedd blwyddyn, gan mai nhw sydd fwyaf ymwybodol o’n gallu ymenyddol. Ni ddylid dibynnu ar arholiadau digynsail.

Rhagor o fanylion

Mae myfyrwraig mewn coleg lleol wedi gorfod hunan-ynysu 4 gwaith am fod aelodau o’i dosbarth wedi cael profion Covid cadarnhaol. Mae hyn yn golygu ei bod wedi colli 2 fis o’i haddysg. Ond, ar hyn o bryd, mae disgwyl iddi sefyll arholiadau o hyd, mewn sefyllfa sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Llofnodi’r ddeiseb hon

807 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon