Deiseb a gwblhawyd Atal ail gyfnod o gyfyngaidau symud cenedlaethol yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried gorfodi ail gyfnod o gyfyngiadau symud cenedlaethol yng Nghymru. Bydd hyn yn drychineb i fywoliaeth a llesiant pobl.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

160 llofnod

Dangos ar fap

5,000