Deiseb Atal ail gyfnod o gyfyngaidau symud cenedlaethol yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried gorfodi ail gyfnod o gyfyngiadau symud cenedlaethol yng Nghymru. Bydd hyn yn drychineb i fywoliaeth a llesiant pobl.

Llofnodi’r ddeiseb hon

62 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon