Deiseb a wrthodwyd Allow parents to enter an open air venue whilst their child is participating in organised sport.

The FAW protocols forbid parents from staying at a venue / facility whilst their children participate in organised football training or games.
The majority of these venues are open air, outdoor facilities with more than enough space for every parent to maintain a social distance of at least 2 metres from each other.
Parents can go and sit in a bar or restaurant whilst they wait where the risk of spreading COVID19 is much greater.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae protocolau a chanllawiau a gynhyrchir gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn fater i'r sefydliad hwnnw. Gallech ystyried codi'r mater gyda nhw neu gychwyn deiseb wahanol am rywbeth sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi