Deiseb a wrthodwyd Schools should be excluded from any "circuit breaker" lockdowns and must stay open as normal

Children have already suffered enough from school closures.
Their education must not suffer further and primary and secondary schools must be excluded from any "circuit breaker " lockdowns

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb debyg dan ystyriaeth gan y Pwyllgor Deisebau. Mae'n galw am categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200197

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma: https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryChronology.aspx?IId=29234&Opt=2

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi