Deiseb Caniatáu i chwaraeon hamdden (rhai nad ydynt yn seiliedig ar dimau) yn yr awyr agored ddigwydd ar draws ffiniau sirol

Mae cofnod o’r Gweinidog Iechyd yn dweud nad yw COVID-19 yn cael ei drosglwyddo mewn mannau awyr agored. Mae rhwystro mathau o chwaraeon hamdden nad ydynt yn seiliedig ar dimau yn cael effaith negyddol ar iechyd a lles yn fwy eang. Mae gan Gaerdydd ddwysedd poblogaeth o 2000 fesul km. Mae Taith Taf a lleoliadau eraill bellach yn brysur gan nad yw pobl yn gallu gwasgaru ar draws ffiniau sirol i leoliadau awyr agored eraill. Gall hyn ddigwydd ar yr amod nad yw pobl yn mynd i mewn i gartrefi, adeiladau nac yn cymysgu ag aelwydydd eraill.

Rhagor o fanylion

Ni chyflwynwyd tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru i ddangos bod modd trosglwyddo COVID-19 drwy gymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored (rhai nad ydynt yn seiliedig ar dimau) o faes epidemioleg nac astudiaethau tracio ac olrhain i ddangos bod angen y cyfyngiadau presennol ar draws ffiniau sirol.

Llofnodi’r ddeiseb hon

569 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon