Deiseb Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

Rwy'n credu y dylai pobl Cymru gael dweud eu dweud ynglŷn â sut y dylid ymdrin â'r mater.

Enghraifft
Cyfyngiadau llawn
Cyfyngiadau rhannol
Dim cyfyngiadau a masgiau’n ddewisol

Mae'n effeithio ar fywydau pawb, felly dylai pawb gael dweud ei ddweud.

Rhagor o fanylion

Mae pawb yn sylweddoli bod y rhifau sy'n cael eu cyhoeddi yn anghywir ar y cyfan ac nid yw'r Llywodraeth ei hun yn gwybod sut i fynd i'r afael â’r peth.
Mae’r feirws yn effeithio ar lawer mwy o bobl, heb eu bod hyd yn oed yn dod i gysylltiad ag ef.

Mae pobl yn dioddef wrth i’w busnesau gau ac maen nhw’n dioddef oherwydd biliau ac ati. Mae pobl yn cael eu heffeithio, ac mae rhai yn marw hyd yn oed, trwy beidio â chael diagnosis na chael eu trin hyd yn oed. Mae hefyd broblemau iechyd meddwl, gan fod pobl yn methu â chymdeithasu na dal i fyny gyda'u hanwyliaid a'u ffrindiau os ydyn nhw am wneud.

Llofnodi’r ddeiseb hon

150 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon