Deiseb a wrthodwyd Hold a referendum on Welsh independence

The movement for an independent Wales is rapidly gaining momentum and members. The treatment of Wales and its people by the UK Parliament is rankling many here. We, the supporters of this petition, call on our Senedd to recognise the deep and growing resentment that we have with this treatment, not just historical but present, and declare a referendum on the independence of Wales.

Rhagor o fanylion

Each of us will have different reasons for wishing Wales to leave the union. We will have different reasons because we have been given a great many to choose from; whether they are historical reasons or much more recent - such as Boris Johnson's treatment and dismissal of us and our Senedd during the current pandemic. No matter our reasons, we know that it is simply our right, as a distinct people with a distinct and rich culture and a distinct and rich history, to govern ourselves and our future. No matter our reasons, we speak with one voice and call on our Senedd to ensure that our right to decide our own future is facilitated, defended and respected. Give us a referendum on Welsh independence from a union that we never chose to enter.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

byddai'n rhaid i Lywodraeth y DU roi pwerau pendodol i Senedd Cymru er mwyn iddynt allu cynnal refferendwm.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi