Deiseb a wrthodwyd STOP funding flawed studies into a new road through the Ely Valley from M4 J34 to A48 Sycamore Cross

A new road would destroy the Ely Valley, a designated Special Landscape Area and ancient woodland.
The road would also have significant impacts on biodiversity. We already know that several priority habitats and protected species would be affected and it is expected that further study would reveal more affected protected and priority species.

The Welsh Government is not meeting its duty to protect biodiversity under Section 6 of the Environment ( Wales) Act

Rhagor o fanylion

In addition to the destruction of the habitats of protected species , no work has been undertaken to understand the carbon impacts of the proposed development and concerns raised by local communities are being ignored.”

Since studies on the road scheme started in 2017 the Welsh Government has
*declared a climate emergency,
* set targets for reducing greenhouse gas emissions,
*“committed to pursue a strong decarbonisation agenda” and
reduce private car use.
In response to the coronavirus pandemic the Welsh Government aims for 30% of the welsh workforce to work from home and minimise the need for travel, spreading demand for public transport more evenly.

We call on the Welsh Government to stop these road studies and review whether building a road is consistent with these aims and whether it is fit for future generations.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Rhaid i ddeisebau i’r Senedd ymwneud â mater sy’n gyfrifoldeb ar y Senedd neu Lywodraeth Cymru. Ni chânt ymwneud â mater sy’n gyfrifoldeb weithredol ar awdurdod lleol. Cyfrifoldeb Cyngor Bro Morgannwg yw’r cynllun ffordd hwn ac o’r herwydd ni allwn dderbyn deiseb ar y mater hwn.

Mae ceisiadau i raglenni cyllid y grant trafnidiaeth leol sy’n cael eu cynnal gan Lywodraeth Cymru yn cael eu penderfynu yn unol â meini prawf asesu, ac felly nid yw’r briodol i ddeisebau alw am i geisiadau penodol gael eu penderfynu mewn modd arbennig. Mae meini prawf asesu’r Grant Cyfalaf Trafnidiaeth Leol (2020-21) ar gael yma: https://llyw.cymru/grant-cyfalaf-trafnidiaeth-leol-canllawiau-2020-i-2021

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi