Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

Rwy'n erfyn ar y llywodraeth i ystyried ail-wneud y flwyddyn academaidd hon pe bai cau ysgolion yn dod yn rhan o’r cyfyngiadau “cyfnod atal byr”. Nid yw'n deg disgwyl i'r plant ddal i fyny ag addysg a gollwyd y llynedd, tra’n cael blwyddyn academaidd sy’n dechrau / stopio eleni. Ni ddylid atal ein plant rhag cyflawni eu potensial llawn, ac ni ddylem ni fel rhieni fod yn derbyn eu bod dim ond - yn dod drwyddi rywsut. Nid oes gan bob plentyn yr un moethau o ran rhieni gartref i helpu / mynediad at adnoddau.

184 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon