Deiseb a gwblhawyd Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

Rwy'n erfyn ar y llywodraeth i ystyried ail-wneud y flwyddyn academaidd hon pe bai cau ysgolion yn dod yn rhan o’r cyfyngiadau “cyfnod atal byr”. Nid yw'n deg disgwyl i'r plant ddal i fyny ag addysg a gollwyd y llynedd, tra’n cael blwyddyn academaidd sy’n dechrau / stopio eleni. Ni ddylid atal ein plant rhag cyflawni eu potensial llawn, ac ni ddylem ni fel rhieni fod yn derbyn eu bod dim ond - yn dod drwyddi rywsut. Nid oes gan bob plentyn yr un moethau o ran rhieni gartref i helpu / mynediad at adnoddau.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

184 llofnod

Dangos ar fap

10,000