Deiseb Gostwng yr uchafswm ffioedd ar gyfer holl brifysgolion Cymru oherwydd gofynion dysgu o bell yn sgil COVID-19

Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr amser llawn Prifysgolion Cymru yn talu £9000 y flwyddyn i gael mynediad llawn at wasanaethau Prifysgolion. Oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 mae’r rhan fwyaf o’r dysgu yn cael ei wneud ar-lein.
Ni all myfyrwyr ddefnyddio llawer o’r gwasanaethau a’r offer a fyddai ar gael cyn COVID-19. Dylai gwasanaeth mwy cyfyngedig gael ei adlewyrchu mewn ffioedd gostyngedig.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,095 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon