Deiseb a gaewyd Ail-agor ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 11 yn hytrach na blwyddyn 8 o'r ail o Dachwedd ymlaen

Cyhoeddodd Ms. Kirsty Williams, y gweinidog addysg, y bydd rhaid i flwyddyn 9, 10, 11, 12 a 13 weithio o gartref a chredaf fod y penderfyniad yma yn un gwael oherwydd bydd angen iddynt eistedd ei TGAU ym mis Mai.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

63 llofnod

5,000