Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Ailgyflwyno Profion Gyrru a Gwersi ar gyfer dysgwyr yng Nghymru

1.Os oes gennych brawf wedi’i drefnu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud mae Llywodraeth Cymru yn argymell ail-drefnu’r prawf ar gyfer dyddiad ar ôl 9 Tachwedd – y prawf nesaf sydd ar gael yw 16 Chwefror 2021.

2. Os oes gennych brawf yn ystod yr wythnos yn dechrau 9 Tachwedd nid ydych yn gallu cael gwersi yn ystod yr wythnosau cyn eich prawf.

3. Yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud cyntaf 🔐 daeth bron i 700,000 o brofion theori i ben, ac er mai dim ond pythefnos o gyfyngiadau sydd y tro hwn, bydd miloedd yn fwy o brofion theori yn dod i ben.

356 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon