Deiseb Ailgyflwyno Profion Gyrru a Gwersi ar gyfer dysgwyr yng Nghymru

1.Os oes gennych brawf wedi’i drefnu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud mae Llywodraeth Cymru yn argymell ail-drefnu’r prawf ar gyfer dyddiad ar ôl 9 Tachwedd – y prawf nesaf sydd ar gael yw 16 Chwefror 2021.

2. Os oes gennych brawf yn ystod yr wythnos yn dechrau 9 Tachwedd nid ydych yn gallu cael gwersi yn ystod yr wythnosau cyn eich prawf.

3. Yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud cyntaf 🔐 daeth bron i 700,000 o brofion theori i ben, ac er mai dim ond pythefnos o gyfyngiadau sydd y tro hwn, bydd miloedd yn fwy o brofion theori yn dod i ben.

Llofnodi’r ddeiseb hon

344 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon