Deiseb Stopio’r coronafeirws a helpu busnesau bach. Cadw’r gwaharddiad ar archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau dianghenraid

Dyma ddeiseb i wrthwynebu’r ddeiseb sydd o blaid caniatáu i archfarchnadoedd werthu eitemau dianghenraid, ac i gefnogi safbwynt Llywodraeth Cymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

393 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon