Deiseb a gaewyd Caniatáu i bob siop sy’n gwerthu eitemau dianghenraid barhau i fasnachu yn ystod y cyfnod cyfyngiadau 17 diwrnod

Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i ‘chyfnod atal byr’ am 17 diwrnod, yn gwahardd siopau rhag gwerthu eitemau dianghenraid.

Gan fod adolygiad yn mynd rhagddo ynghylch gwerthu eitemau dianghenraid mewn archfarchnadoedd, dylid caniatáu i bob siop sy’n gwerthu eitemau dianghenraid agor os ydynt yn dymuno. Nid ydym yn cytuno bod hwn yn fesur call na synhwyrol, a bydd yn gwneud mwy o niwed nag o les.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

56 llofnod

10,000