Deiseb a wrthodwyd Provide financial assistance to agency zero hours casual workers paid as PAYE during pandemic.

Many agency workers have fallen through the safety net by not being eligible for furlough, even though they often worked full time on full PAYE basis because the agency they work for class them as casual zero hours labour.
Often these workers are also classed as 'essential workers' with many are drivers delivering goods and services to essential industries during the financial downturn due to Covid.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cynllun Llywodraeth y DU yw’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (y cynllun “ffyrlo”). Nid oes gan y Senedd a Llywodraeth Cymru bwerau i’w addasu.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Os dymunwch, efallai y byddai’n bosibl i’r Senedd ystyried deiseb yn galw am fath arall o gymorth ariannol i weithwyr nad ydynt wedi bod yn gymwys i fanteisio ar y cynllun ffyrlo, fel cynllun grant er enghraifft.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi