Deiseb a gaewyd Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

Mae'n ffaith hysbys bod golff, a gweithgarwch corfforol o ran hynny, yn gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol! Mae golff ymysg yr ychydig chwaraeon y gallwch chi gymryd rhan ynddynt a bod yn ddiogel yr un pryd trwy gadw pellter cymdeithasol, ac o ystyried y ffocws cyfredol ar iechyd meddwl, nid wyf yn credu ei bod yn benderfyniad doeth amddifadu rhai pobl o’r unig fath o ymarfer corff sydd ganddynt.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

6,317 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb hon ar gyfer dadl

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried pob deiseb sy’n casglu mwy na 5,000 llofnod ar gyfer dadl