Deiseb a wrthodwyd Release information on the Welsh Government's partnership with Amazon.

We call for a detailed description of the Welsh Government's relationship with the company Amazon and to elaborate on their partnership that started in September of 2019.

We call for Welsh Government to explain why Amazon is offering them access to its Amazon Web Services (AWS) for their Economic Action Plan

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Mae gwybodaeth am hyn eisoes yn gyhoeddus https://businessnewswales.com/welsh-government-partners-with-amazon-to-offer-funds-for-startups/

Ni allwn dderbyn deisebau ble byddai’n fwy priodol gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi