Deiseb a wrthodwyd Prydau ysgol am ddim i bob plentyn yng Nghymru

Dylai fod gan bob plentyn yr hawl i gael prydau ysgol am ddim. Ni ddylai fod yn seilieidg ar incwm gan fod teuluoedd sy’n gweithio’n galed am oriau hir ac sydd ychydig uwchlaw’r trothwy yn ymdrechu’n barhaol. Hwy yw’r rhai fydd yn newynog ond nid oes dim yn cael ei wneud amdanyn nhw.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi