Deiseb Prydau ysgol am ddim i bob plentyn yng Nghymru

Dylai fod gan bob plentyn yr hawl i gael prydau ysgol am ddim. Ni ddylai fod yn seilieidg ar incwm gan fod teuluoedd sy’n gweithio’n galed am oriau hir ac sydd ychydig uwchlaw’r trothwy yn ymdrechu’n barhaol. Hwy yw’r rhai fydd yn newynog ond nid oes dim yn cael ei wneud amdanyn nhw.

Llofnodi’r ddeiseb hon

21 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon