Deiseb a wrthodwyd Practise what you preach. First Minister should set an example, and work from home.

People in Wales are being told to stay at home, yet every day, FM gives televised briefings about Covid, clearly not from home.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae trefniadau gwaith y Prif Weinidog yn fater iddo. Mae rheolau a chanllawiau cyfredol Covid-19 yn nodi y gall pobl nad ydyn nhw'n gallu gweithio gartref, ond sy'n gallu gweithio'n ddiogel yn eu gweithleoedd, wneud hynny.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi