Deiseb a wrthodwyd Open up sports clubs/gyms for children's classes

If children can go back to school for the second week of lockdown, then surely they should be able to attend 'after school clubs' that are specific for children, ie. Sports clubs

We cant keep them locked up in their homes, it will have detrimental effects on their mental health

Rhagor o fanylion

As stated children are at very low risk, which is why you are choosing to repoen schools for the younger pupils

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y datganiad canlynol:
https://llyw.cymru/covid-19-mesurau-cenedlaethol-newydd-ar-gyfer-cymru-pobl-nid-rheolau-syn-allweddol-in-hymateb-medd-y-prif-weinidog?fbclid=IwAR1Nli7avuKpYbtfiydeN9P7GgkqRxEBWAH106o3c1G6fWhr12aMZIdiDls

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi