Deiseb Ail-enwi Trafnidiaeth Cymru yn Cledrau Cymru pan gaiff y rhwydwaith rheilffyrdd ei ailwladoli

Pan gaiff y rheilffyrdd eu hailwladoli mae angen enw newydd i goffáu’r achlysur.

Mae Cledrau Cymru yn swnio’n well ac mae’n disgrifio’r hyn ydyw yn well. Gallai "Trafnidiaeth Cymru" olygu unrhyw fath o drafnidiaeth. Ein trenau yw’r rhain.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi siomi ein cymuned gyda gwasanaeth gwael.

Bydd Cledrau Cymru ar y trywydd iawn i fynd â phobl Cymru i ble bynnag mae angen iddynt fod.

Llofnodi’r ddeiseb hon

19 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon