Llofnodi’r ddeiseb

Ail-enwi Trafnidiaeth Cymru yn Cledrau Cymru pan gaiff y rhwydwaith rheilffyrdd ei ailwladoli

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.