Deiseb a wrthodwyd Hold a vote of no confidence in the Welsh Government

We call on the Senedd to hold a vote of no confidence in the Welsh Government’s handling of the Covid pandemic in Wales. We further call on the Senedd to hold a vote of no confidence in the present Welsh Government’s ability to rebuild Wales after the eventual end of the pandemic.

Rhagor o fanylion

Welsh Government has refused to take responsibility for its own failures and those of Welsh public bodies in their response to the Covid pandemic in Wales, for instance their failure to procure PPE, the scandal of the release of patients into care homes without ensuring there was no risk of transmitting Covid into care homes and gross breach(es) of data protection.

Instead, they have sought on each occasion to blame someone else, whether that be the local authorities, health boards or UK Government.

Learning lessons involves acknowledging and accepting responsibility for mistakes, something that the Welsh Government is incapable of doing.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Os ydych chi'n poeni am bolisi neu benderfyniad penodol sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru, fe allech chi gychwyn deiseb ynglŷn â hynny.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi