Deiseb a wrthodwyd Give the people of the UK the choice to reinstate Capital Punishment in a national referendum.

The question of reinstating Capital Punishment has only ever been discussed by MPs who are proportionally less likely to be affected by major crimes and are too concerned with their consciences to make a rational decision on this matter.
The decision to reinstate Capital Punishment must be given to the people of the UK who are more likely to be affected by serious crime.
In the interests of justice, deterrent and prevention of re-offending, we want the chance to vote for reinstatement.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae para 4(3)(d) o Atodlen 7B yn cadw "sentences and other orders and disposals in respect of defendants in criminal proceedings". Mae hyn yn atal y Senedd rhag addasu’r gyfres o ddedfrydau sydd ar gael i lys.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi