Deiseb a wrthodwyd Do not put travel restrictions in place as part of the Welsh Government's COVID lockdown policy

The distance that people travel during a lock down has no effect on the spread of the virus. The purpose of the journey (of any distance) is the crucial thing. If people are being asked to do the right thing they should be trusted do it following a journey of 5km or 105km.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Tynnwyd y ddeiseb yn ôl yn sgil cyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru.

https://llyw.cymru/covid-19-mesurau-cenedlaethol-newydd-ar-gyfer-cymru-pobl-nid-rheolau-syn-allweddol-in-hymateb-medd-y-prif-weinidog?fbclid=IwAR1Nli7avuKpYbtfiydeN9P7GgkqRxEBWAH106o3c1G6fWhr12aMZIdiDls

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi