Deiseb a wrthodwyd Caniatewch i aelwydydd sy’n cynnwys aelod a warchodwyd yn flaenorol i addysgu eu plant gartref, drwy hwb

Rydym yn deisebu i gael y dewis i addysgu plant gartref gyda chymorth gan ysgolion, os oedd aelod o’r aelwyd ar y rhestr warchod.
Mae gan fy ngŵr niwed difrifol i’r ysgyfaint ac mae’n defnyddio peiriant anadlu gartref. Felly, pe byddai un o’n merched yn cael eu hanfon gartref oherwydd prawf positif yn y dosbarth, gallai hyn fod yn ddinistriol i’n teulu ni.
Rwy’n siŵr nad ni yw’r unig rieni yn y sefyllfa hon, ac rydym yn chwilio am gefnogaeth i’r perwyl hwn.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi