Deiseb Caniatewch i aelwydydd sy’n cynnwys aelod a warchodwyd yn flaenorol i addysgu eu plant gartref, drwy hwb

Rydym yn deisebu i gael y dewis i addysgu plant gartref gyda chymorth gan ysgolion, os oedd aelod o’r aelwyd ar y rhestr warchod.
Mae gan fy ngŵr niwed difrifol i’r ysgyfaint ac mae’n defnyddio peiriant anadlu gartref. Felly, pe byddai un o’n merched yn cael eu hanfon gartref oherwydd prawf positif yn y dosbarth, gallai hyn fod yn ddinistriol i’n teulu ni.
Rwy’n siŵr nad ni yw’r unig rieni yn y sefyllfa hon, ac rydym yn chwilio am gefnogaeth i’r perwyl hwn.

Llofnodi’r ddeiseb hon

12 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon