Deiseb Dylid codi’r gwaharddiad ar deithio rhyngwladol

Yn fy marn i, nid yw’n deg, yn dilyn ein cyfnod atal byr, nad ydym ni’n cael teithio dramor oherwydd bod pobl Lloegr mewn cyfnod clo. Roedden nhw’n cael teithio pan oeddem ni yn ein cyfnod atal byr.
Ni welaf broblem gyda mynd o Gymru i faes awyr yn Lloegr er mwyn gadael y wlad, cyhyd â nad ydych chi'n stopio unrhyw le yn Lloegr.

Llofnodi’r ddeiseb hon

7 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon