Deiseb a wrthodwyd Make our schools safer for all children they are taking the virus home to parents and family members

Schools are a breeding ground for germs an with the large class sizes in place more blended learning to keep class sizes smaller is needed

Rhagor o fanylion

The amount of children testing positive an isolating in schools is growing

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud.

Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi