Deiseb Dylid ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ar ôl y diweddar Howard Marks.

Cafodd Howard Marks enw drwg am ei gampau smyglo a threuliodd flynyddoedd ar ffo cyn cael ei ddal a’i estraddodi i’r Unol Daleithiau.
Flwyddyn ar ôl ei ryddhau o garchar yn America, daeth ei hunangofiant, sef Mr Nice yn un o’r gwerthwyr gorau a’i droi’n ffilm. Hefyd, treuliodd Marks flynyddoedd yn ymgyrchu i ddiwygio cyfreithiau cyffuriau.
Mae’n briodol y dylai ffigwr diwylliannol a gwleidyddol oedd mor totemig, ysbrydolus a dylanwadol gael ei goffa yn enw maes awyr cenedlaethol Cymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

5 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon