Deiseb Dylid gosod ardaloedd lle mae cyfradd uchel o haint y coronafeirws o dan gyfyngiadau lleol nes ei bod yn wyddonol ddiogel i lacio’r cyfyngiadau

Rhaid i ardaloedd lle mae cyfradd uchel o haint y coronafeirws barhau o dan fesurau lleol. Mae tystiolaeth wyddonol gadarn yn sail i hyn yn genedlaethol.

Rhagor o fanylion

Dangosir tystiolaeth o gyfraddau Covid-19 lleol bob dydd. Mae angen i'r wlad gael ei diogelu rhag ardaloedd lle mae nifer fawr o achosion.

Llofnodi’r ddeiseb hon

11 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon