Deiseb a gaewyd Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

Ffrwydryn yw tân gwyllt, a dim ond mewn amgylchedd rheoledig y dylid ei ddefnyddio.

Mae’n achosi pryder i bobl sy'n agored i niwed ac i anifeiliaid anwes. Gallai gael ei ddefnyddio fel arf hefyd.

Dylai eitemau fel hyn fod ar gael ar gyfer digwyddiadau trwyddedig yn unig.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

115 llofnod

10,000