Deiseb Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

Ffrwydryn yw tân gwyllt, a dim ond mewn amgylchedd rheoledig y dylid ei ddefnyddio.

Mae’n achosi pryder i bobl sy'n agored i niwed ac i anifeiliaid anwes. Gallai gael ei ddefnyddio fel arf hefyd.

Dylai eitemau fel hyn fod ar gael ar gyfer digwyddiadau trwyddedig yn unig.

Llofnodi’r ddeiseb hon

41 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon