Deiseb Gweithredu cyfanswm cyfreithiol ar nifer y cwn a ganiateir mewn eiddo cyfagos

Wedi byw y drws nesaf i 9 ci am y 5 mlynedd diwethaf gyda nosweithiau a diwrnodau di-gwsg di-rif rhwng fy sifftiau a chwyno parhaus am sŵn, rwyf wedi sefydlu'r ddeiseb hon i Lywodraeth Cymru ynghylch cyfreithiau ar gyfer nifer y cŵn a ganiateir mewn eiddo lle byddai'r cyfarth gormodol yn achosi pryder a gofid i gymdogion cyfagos.

Nid yw cael dirwy gan y cyngor yn unig yn ddigon ac mae angen atal y mater ar yr adeg y rhoddir cartref i ormod o gŵn.

Rhagor o fanylion

Mae gennyf ddatganiad a anfonais at y cyngor y byddwn yn fwy na pharod i'w rannu pan fydd angen.

Caiff 3 awr y dydd eu treulio yn recordio’r cŵn ar gyfer ein hachos cwynion sŵn.

Mae'r cymydog yn aml yn sarhaus wrth geisio trafod neu ar ôl derbyn rhybuddion y cyngor.

Rwy’n credu y byddai peidio â chaniatáu i bobl gael gormod o gŵn mewn eiddo cyfagos neu ardal breswyl brysur yn dileu achos y broblem.

Llofnodi’r ddeiseb hon

14 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon