Deiseb a wrthodwyd Allow Social Distanced Music Performances in Wales

During the COVID-19 pandemic England have legally been allowed to host socially distanced music events in indoor & outdoor venues across the country, whereas in Wales all the clubs remain closed wth a restriction on live music. Many clubs in Bristol have been running succesful music nights with no reported cases of COVID, which proves clubs can provide a COVID secure environment for customers!

Rhagor o fanylion

We are asking that Mark Drakeford & The Welsh Government lift the restrictions on Live Music in Wales if venues comply with all of the COVID restrictions in place.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch caniatáu i'r holl Gelfyddydau Perfformio ailagor - cerddoriaeth fyw, dawns, theatrau a neuaddau cyngerdd eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244398

Efallai byddai gennych ddiddordeb mewn deiseb sy'n galw am ganiatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored : https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200185

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi