Deiseb Addysgu mesurau traddodiadol y Gymraeg mewn ysgolion i ennyn diddordeb myfyrwyr yn greadigol yn hanes Cymru.

Gallai’r ddeiseb hon gyfrannu at ddadl a gofnodwyd ar 4 Tachwedd ynghylch addysgu hanes Pobl Dduon mewn ysgolion. Hoffwn weld crefft mesurau traddodiadol y Gymraeg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion Saesneg eu hiaith. Mae’r grefft hon wedi datblygu ochr yn ochr â hanes Cymraeg a hanes amlgenedlaethol Cymru. Gellid ei defnyddio i gyflwyno hanes amlgenedlaethol a Chymreig i fyfyrwyr, gan roi ffordd iddynt feddwl yn feirniadol am hanes Cymru ac ymateb drwy fynegiant creadigol.

Llofnodi’r ddeiseb hon

4 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon