Deiseb a wrthodwyd Fixed speed camera in Mount Pleasant, Merthyr Vale, Merthyr Tydfil

As residents we have a major problem with vehicles speeding through our village both day and night causing fear among the community.

Only last night a vehicle damaged and wrote off many vehicles by speeding through at around 80-90 mph. We feel installation of a fixed speed camera in the area could help prevent further incidents and also prevent injury and/or fatalities.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cynghorau lleol sy’n gyfrifol am ffyrdd, heblaw cefnffyrdd.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi