Deiseb Defnyddio gwaith cwrs i lunio graddau Safon UG a Safon Uwch ar gyfer blwyddyn 2020-21.

Yn dilyn defnydd echrydus o algorithm i safoni graddau disgyblion y llynedd, rwy’n cynnig y dylid pennu graddau yn seiliedig ar waith cwrs eleni. Nid oes digon o amser i asesiadau a arweinir gan athrawon gael eu sefydlu’n effeithiol. Byddai’n rhyddhad i nifer o ddisgyblion gael gwybod eu bod yn derbyn marciau teg.

Rhagor o fanylion

"A level results day: How coursework would've helped" 11 Awst 2020 - John Dunford, Cyn-bennaeth ac ysgrifennydd cyffredinol y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau. Cyn-gadeirydd Sefydliad Siartredig yr Aseswyr Addysgol a Chadeirydd y Comisiwn Annibynnol ar Esgeulustod Arholi 2018-19.

Llofnodi’r ddeiseb hon

6 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon