Deiseb a wrthodwyd Scrap the 10pm shut-down for Pubs, Clubs, Restaurants and Cafe-Bars.

To use this curfew as a way of frightening people into behaving in a certain way, without any real purpose, is just Government bullying.

Rhagor o fanylion

Despite much searching and requests, I've yet to find any scientific evidence to support this ridiculous curfew. The bug is nasty, but to use it as a cover for social tinkering is just plain wrong. Let adults be adults, there are plenty of laws to deal with those who misbehave.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Cyfeiriwyd deiseb arall ar y mater hwn yn ddiweddar at y Pwyllgor Deisebau - Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, canslo'r cyrffyw:
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244248

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi