Llofnodi’r ddeiseb

Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.