Deiseb a wrthodwyd Employers with more than 50 employees recognise and accept at least one trade union in the workplace

Having a trade union in the workplace is a part of a functioning democracy.
At present in Wales there is no obligation for employers to recognise a trade union in the workplace, and there is no obligation for an employer to ballot employees on issues that affect their employment.
Where trade unions are recognised by an employer, employees often enjoy better terms of employment, and have professional representation and protection in negotiating disputes, and areas of potential conflict.

Rhagor o fanylion

Evidence of the benefits of trade unions:

"The Value of Trade Unions in Wales - evidence review"
Wales Centre for public policy/ Canoflan Polisi Cyhoeddus Cymru
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/190821-WCPP-report-value-of-trade-unions_final-clean.pdf

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae paragraff 141 o Atodlen 7A yn nodi bod pwerau deddfwriaethol dros gysylltiadau diwydiannol wedi’u cadw yn ôl i Senedd y DU ac mae’n cyfeirio’n benodol at destun Deddf Hawliau Cyflogaeth 1999, sy’n delio’n benodol â chyflogwyr yn cydnabod undebau llafur.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi