Deiseb Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

Rydym wedi cael un cyfnod atal byr eisoes yn ystod hanner tymor ac nid oedd staff addysgu yng Nghymru yn gallu mynd i unrhyw le na gwneud dim byd. Nid oes modd i ni drefnu wythnos neu ddwy i ffwrdd o'r gwaith yn ôl ein dymuniad, mae'n rhaid iddynt fod yn ystod cyfnod gwyliau'r ysgol yn unig. Nid yw ond yn deg bod staff addysgu a'r plant yn gallu mynd i fwynhau eu hoe am eu holl waith caled yn ystod y tymor, yn union fel y gallem pe byddem yn cael dewis gwyliau. Rhowch y rhyddid i blant, staff, a rhieni fwynhau amser gwerthfawr gyda'i gilydd yn gwneud yr hyn y maent am ei wneud.

Llofnodi’r ddeiseb hon

43 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon