Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

Rydym wedi cael un cyfnod atal byr eisoes yn ystod hanner tymor ac nid oedd staff addysgu yng Nghymru yn gallu mynd i unrhyw le na gwneud dim byd. Nid oes modd i ni drefnu wythnos neu ddwy i ffwrdd o'r gwaith yn ôl ein dymuniad, mae'n rhaid iddynt fod yn ystod cyfnod gwyliau'r ysgol yn unig. Nid yw ond yn deg bod staff addysgu a'r plant yn gallu mynd i fwynhau eu hoe am eu holl waith caled yn ystod y tymor, yn union fel y gallem pe byddem yn cael dewis gwyliau. Rhowch y rhyddid i blant, staff, a rhieni fwynhau amser gwerthfawr gyda'i gilydd yn gwneud yr hyn y maent am ei wneud.

52 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon