Deiseb a wrthodwyd Devolve Media to Welsh Parliament

Wales’ “democratic deficit” means that Welsh audiences often get information that doesn’t apply to them.
This democratic deficit must end!

Media and interpersonal communication are the principal sources of political information. Peoples’ perceptions and judgements depend on mass media messages, they are our primary source of information about politics.
The effectiveness of the Senedd elections in May 2021 depends on the visibility of Welsh issues in the news.

Rhagor o fanylion

Political discussions influence peoples’ assessment of parties and candidates. Media coverage of political actors plays an important role in shaping peoples’ political opinions and slanted message flows in the media can affect political outcomes.
The mainly London (UK) media set up with its one-sided messaging or confusing messaging about one “Nations” democratic performance has a negative effect here in Wales.

According to 2016 Welsh Election Study analysis by Cardiff University, the Daily Mail is read more regularly by four times more people in Wales than the Western Mail.
“people are not regularly exposed to news about Welsh Assembly matters, despite the fact that it is responsible for key policy areas such as health and education," Dr Stephen Cushion, of Cardiff School of Journalism.

A recent opinion piece in Nation Cymru highlights the ongoing problem here in Wales:

https://nation.cymru/news/weakness-of-welsh-media-causing-unacceptable-and-unsustainable-democratic-deficit/

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Dim ond Senedd y DU, ac nid Senedd Cymru, sy’n gallu diwygio’r Atodlenni hyn, ac felly’r pwerau a’r meysydd pwnc a ddatganolir i Senedd Cymru. Mae’n rhaid i ddeisebau a gyflwynir i Senedd Cymru drafod mater y gall Senedd Cymru neu Lywodraeth Cymru weithredu arno, felly nid ydym yn gallu derbyn y ddeiseb hon.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi