Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

Rydym yn galw ar y Senedd i annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno Siarter Urddas Cymru. Diben hyn fyddai cyflwyno Cod Ymddygiad Moesol a Moesegol ac, felly, ragoriaeth ar gyfer dinasyddiaeth gyffredin a phroffesiynol, er mwyn annog ac ysbrydoli pob dinesydd i fod yn fodel rôl ac yn llysgennad dros Gymru.

Rhagor o fanylion

Dylid cael mesurau newydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â materion Cymreig ynghylch moesoldeb a safonau moesegol ledled Cymru er mwyn i bob un ohonom gyrraedd lefelau rhagoriaeth a dod yn ddinasyddion atebol a chydwybodol ac yn fodelau rôl i bobl ifanc Cymru yn y dyfodol, yn ogystal â llysgenhadon yng nghymuned cenhedloedd y byd. Dyma'r mudiad atebol cyntaf yn hanes modern Cymru i bennu'r safonau angenrheidiol er mwyn cyrraedd lefelau rhagoriaeth gymdeithasol a moesegol a dod yn bobl sy'n cyrraedd safon llysgenhadon y byd.

Bydd y Siarter Urddas yn fodel rhagoriaeth annatod ac yn eicon o fandad gwedduster er mwyn ysbrydoli oedolion, eu plant, pobl ifanc a phlant eu plant i ddisgwyl mwy, yn y ffordd Gymreig. Siarter gymdeithasol yn arwain, yn grymuso ac yn goleuo safonau rhagoriaeth newydd o ran y ffordd rydym yn siarad ac yn ymddwyn ymhlith ein gilydd.

143 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon