Deiseb a gaewyd Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith

Mae’r gyfradd farwolaethau oherwydd Covid19yn gymharol isel ac nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr i gymryd rheolaeth ddiangen dros boblogaeth Cymru a niweidio busnesau a bywoliaethau.

Rhagor o fanylion

Nid oes dim cyfiawnhad dros weithredu’n ddidostur pan mai dim ond nifer fach o bobl sy’n marw o Covid19. Rydym yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith ac yn ailagor busnesau a chaniatáu i’r cyhoedd yn gyffredinol wneud eu penderfyniadau eu hunain am y ford y maent yn dewis byw.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

56 llofnod

10,000