Deiseb a gaewyd Caniatáu i dafarndai a bwytai yng Nghymru weini alcohol / aros ar agor ar ôl 6pm

Bydd y cyfyngiadau a gyhoeddwyd gan Mark Drakeford ac sy’n dod i rym am 6pm, 4 Rhagfyr, yn gwahardd y diwydiant lletygarwch rhag gwerthu alcohol, ac yn eu gorfodi i gau am 6pm. Bydd y cyfyngiadau hyn yn niweidiol i’r diwydiant lletygarwch ac mae angen ein cefnogaeth arnynt.

Rhagor o fanylion

Nid yw lleoliadau’n gallu gweithredu i’w capasiti llawn ac, oherwydd hynny, mae busnesau’n mynd drwy gyfnod anodd iawn. Ond yr hyn sy’n gwneud pethau’n llawer gwaeth yn awr yw’r ffaith bod y Llywodraeth yn dweud nad yw lleoliadau’n cael gwerthu alcohol a bod yn rhaid iddynt gau am 6pm. Bydd hyn yn niweidiol iawn i’r diwydiant. Mae llawer o’r rhain yn fusnesau teuluol sydd, yn ystod yr wythnosau nesaf, yn dibynnu ar gyfnod prysuraf y flwyddyn, sy’n hanfodol i’w busnes a’u bywoliaeth.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

4,619 llofnod

10,000