Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Caniatáu i leoliadau adloniant o dan do ar gyfer plant aros yn agored drwy’r gaeaf

Drwy gydol y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau symud, roedd rhieni plant ifanc wedi’u gadael heb unman i fynd â hwy ac roedd meysydd chwarae ledled Cymru wedi cau hyd yn oed. Drwy’r cyfnod atal byr, cawsom ein gadael eto heb unman i fynd â phlant dros gyfnod yr hanner tymor ond y tro hwn bu’n glawio am yr wythnos gyfan. Nawr, rydym yn wynebu gaeaf gyda’r posibilrwydd o ddim amgueddfeydd, chwarae meddal, aleau bowlio na sinemâu. Mae byd natur a chwarae tu allan yn wych ond mae angen dewisiadau eraill ar gyfer rheini sengl a’r rhai sydd â mwy nag un plentyn a babanod bach.

53 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon