Deiseb a gaewyd Dylid gwneud i unrhyw gamau sy’n cael eu cyflwyno o ran Covid-19 fod yn destun pleidlais yn Senedd Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith o basio rheolau ar fywydau'r cyhoedd heb gael cymeradwyaeth gan gynrychiolwyr etholedig Senedd Cymru yn gyntaf. Felly nid yw’r rheolau’n ddemocrataidd.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

155 llofnod

10,000