Deiseb a gaewyd Agor ysgolion i blant gweithwyr allweddol yn unig dros gyfnod clo Ionawr 2021

Pan fydd Cymru yn y cyfnod clo ym mis Ionawr, dylai ysgolion ond agor i blant gweithwyr allweddol er mwyn lleihau lledaeniad COVID 19. Os bydd pob siop nad yw’n hanfodol yn cau yn ystod y cyfnod clo hwn ni ddylai fod unrhyw broblemau gofal plant i weithwyr nad ydynt yn hanfodol. Dylai plant fynd yn ôl i ddysgu ar-lein ac aros gartref os allant wneud hynny a gadael i’r rhieni benderfynu, heb fod ag ofn o gael dirwy, p’un a yw’n ddiogel i’w plentyn fynychu’r ysgol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

560 llofnod

10,000