Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

I mi, ac i lawer o rai eraill sy’n gweithio yn y diwydiant hamdden a lletygarwch, mae’n rhwystredig pan mae’n rhaid i ni gau’n drysau a’n cosbi am ymddygiad hunanol gan leiafrif bach. Rwy’n cynnig na ddylai busnesau sydd heb gael unrhyw achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw ac sy’n cydymffurfio â holl reoliadau diogelwch COVID-19 a mwy orfod dioddef ac y caniateir iddynt aros ar agor gan ein bod yn cynnig amgylchedd diogel wedi’i reoli i bobl gwrdd ynddo.

111 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon