Deiseb a gaewyd Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

I mi, ac i lawer o rai eraill sy’n gweithio yn y diwydiant hamdden a lletygarwch, mae’n rhwystredig pan mae’n rhaid i ni gau’n drysau a’n cosbi am ymddygiad hunanol gan leiafrif bach. Rwy’n cynnig na ddylai busnesau sydd heb gael unrhyw achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw ac sy’n cydymffurfio â holl reoliadau diogelwch COVID-19 a mwy orfod dioddef ac y caniateir iddynt aros ar agor gan ein bod yn cynnig amgylchedd diogel wedi’i reoli i bobl gwrdd ynddo.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

111 llofnod

10,000