Deiseb Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

I mi, ac i lawer o rai eraill sy’n gweithio yn y diwydiant hamdden a lletygarwch, mae’n rhwystredig pan mae’n rhaid i ni gau’n drysau a’n cosbi am ymddygiad hunanol gan leiafrif bach. Rwy’n cynnig na ddylai busnesau sydd heb gael unrhyw achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw ac sy’n cydymffurfio â holl reoliadau diogelwch COVID-19 a mwy orfod dioddef ac y caniateir iddynt aros ar agor gan ein bod yn cynnig amgylchedd diogel wedi’i reoli i bobl gwrdd ynddo.

Llofnodi’r ddeiseb hon

108 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon