Deiseb a wrthodwyd Start the next lockdown on December 21

Lockdown is the most effective way to keep the virus in check until an effective vaccine is available to everyone

Rhagor o fanylion

I also believe that hairdressers and barbers should NOT be allowed to operate during the lockdown, Surely 'keeping up appearances' is not a matter of life and death

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Yn dilyn cyhoeddiad ar 19 Rhagfyr, cyflwynwyd cyfyngiadau lefel pedwar rhybudd yng Nghymru ar 20 Rhagfyr 2020: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyfyngiadau-lefel-rhybudd-pedwar

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi